mandag, 23 desember 2013 12:18

Rengjøring av ventilasjon

Da er rengjøringen av ventilasjonsanlegget vårt avsluttet og det er gledelig å høre at det stort sett har gått veldig bra. Sett bort i fra et par forglemmelser så har fremdriften gått som planlagt. Men, ingenting skjer vel helt uten avvik og for vår del betyr dette at det fortsatt er 3 leiligheter som ikke har respondert og gitt tilgang slik at arbeidet har kunnet blitt utført. Disse får en siste sjanse på nyåret, uten ekstra kostnader. Nærmere beskjed vil bli gitt til de det angår :-)

Ellers så var det veldig mye støv og smuss i kanalene, ventilene og i / rundt viftene, enkelte steder ekstra ille. Det virker som Rostengrenda var godt på overtid når det gjelder rengjøring av anlegget, og det er blitt anbefalt tettere intervall på slik rengjøring. Det er som kjent første gang vi gjør dette etter installasjonen som betyr opp i mot 10 år med nedgroing av skitt i anlegget. Ihht avtalen vår så skal vi ha kontroll om 5 år så vi får se an tilstanden igjen da.

Det var ingen skader eller defekte anlegg men hos noen leiligheter var det unormalt mye vann / kondens og disse vil bli fulgt opp. De fleste er flinke til å ha anlegget påslått, det var avdekket kun én leilighet hvor det var avslått og det er det ikke anledning til! Anlegget skal være påslått. Ingen sirkulasjon av luft vil føre til gjengrodde kanaler, kondens og et godt klima for sopp.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim