Borettslaget ligger på Tiller, like ved kjøpesenteret City Syd.

Bebyggelsen består av rekkehus, kjedehus og tomannsboliger. Det er en parkeringsplass i parkeringshus eller garasje på parkeringshustaket til hver leilighet.

Rostengrenda gjennomgikk en omfattende rehabilitering av husmassen i perioden 2003 - 2005.

Antall boliger: 135

Adresse: Rostengrenda 1-249

Dette har blitt en meget populær og etterspurt boform. Ikke så rart, ettersom det å bo i borettslag byr på mange fordeler. Dette skyldes ikke minst at de aller fleste borettslag er tilknyttet et boligbyggelag som forvalter boliger og boområder på en god måte.«Mer fritid» er en fordel som med rette blir fremholdt.

Rostengrenda innførte for noen år siden Trondheim Renholdsverks nye løsning for avfall. Etter mange år med utfordringer med utallige søppeldunker inne i selve boligfeltet og tilhørende problemer, ble det investert i avfallssug. Med denne løsningen føres avfallet bort via et rørsystem under bakkenivå. Det eneste som er synlig over bakken, er små innkastsøyler som plasseres lett tilgjengelig for beboerne.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim