Kjekt å vite

Vanlig stilte spørsmål i borettslaget:

Jeg har problemer med dekoder til tv / modem til internett.

Alt utstyr som knyttet til tv / internett er Canal digital sin eiendom.
Følgelig så er det de som har kundeservice og oppfølging på eventuelle problemer beboere måtte opppleve.
Alle har mulighet til å opprette minside hos http://www.canaldigital.no (for bestillinger, oppgradering og kontakt mot kundeservice).
De er også tilgjengelig på telefon 06090 .
Kundeservice er åpent alle dager 08:00 - 23:00.

Hvor får jeg ny nøkkel til restavfall og brikke til papp- og papiravfall?

Begge deler fås ved henvendelse til styreleder. Nøkkel til restavfall koster kroner 200,- pr stykk (kontant) og brikke til papp- og pappir er pr dd gratis.

Hvor får jeg nøkkel til garasjeanlegg og vaskeplass?

Fås ved henvendelse til styreleder. Nøkkel til garasjeanlegg og vaskeplass koster kroner 200,- pr stykk (kontant).

Hvor får jeg ny portåpner til garasjeanlegg?

Portåpner bestilles og kjøpes hos Portleverandøren (Øvre Flatås veg 14 - Tlf.: 982 21 219).

Hvor bestiller jeg ny husnøkkel?

Bestilling/filing av ny husnøkkel kan hver enkelt beboer selv gjøre hos en låsesmed. Dette er ingen systemnøkkel som bestilles hos styret eller TOBB.

Er beboerne ansvarlig for alt innvendig utstyr?

Rostengrenda BL er ansvarlig for vedlikehold av ventilasjonsanlegg, varmtvannsberedere, hovedstoppekran samt elektrisitet frem til sikringsskap.

Er Rostengrenda BL ansvarlig foralt utvendig byggteknisk?

Med unntak av plattinger, gjerder og uoriginale le-/ skillevegger så er borettslaget ansvarlig for byggningsmassen. Det vil si drenering, maling, løpende vedlikehold av bordkledning, tak/vinduer/ytterdør etc.

Er det tillatt å sette opp levegger?

Det er gitt tillatelse til å sette opp levegger med høyde inntil 180cm (jmfr plan- og bygningsloven) så frem til at det ikke er til ulempe for nabo

Er det utstyr og få lånt i borettslaget?

Det er mulig å låne utstyr som borettslaget har i bodene ved garasjeanleggene. Dette er utstyr som trillebåre og .... (mer utfyllende info kommer).

Er det tillatt med bruksoverlating / utleie av boenheten i Rostengrenda BL?

Hvis du selv bor i boligen, har du rett til å overlate bruken av deler av boligen til andre. Det er ikke nødvendig å søke styret i borettslaget om tillatelse. Hvis du derimot skal leie ut hele boligen, må du alltid søke om dette. For utdypende informasjon, les http://tobb.no/for-beboere/bruksoverlating-utleie-av-boligen

Har borettslaget noen avtaler med rørleggere, elektrikere med flere?

Rostengrenda BL har rabatterte priser hos rørlegger Haralds VVS på Tiller. Denne avtalen er mer gunstig enn den TOBB har forhandlet fram hos rørlegger K.Lund. Rostengrenda BL har andre samarbeidspartnere men har p.t ingen konkrete avtaler med disse som beboerne kan benytte seg av. (Jobber med saken). Maling til plattinger, gjerder o.l fås ved hendvendelse til styreleder. Kun borettslagets fargekoder skal benyttes! Det er ikke tillatt å gjøre byggtekniske tiltak som medfører endringer på fasade. For utfyllende informasjon henvises det til både Husordensreglene og Vedtektene.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim