mandag, 16 mars 2020 10:28

Orientering fra TOBB

Orientering fra TOBB ang. Corona.

TOBB har besluttet at vi ikke deltar i ekstene møter i dagens situasjon. Dersom styret likevel velger å gjennomføre et fysisk årsmøte, så vil TOBB

ikke stille med en representant på det fysike møtet, men vi vil delta på møtet via telefon eller andre digitale kanaler. Dette må avtales direkte med din

kontaktperson i TOBB. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke kan avhodes fysiske årsmøter i TOBB sine lokaler.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim