søndag, 30 oktober 2022 14:50

Feiing i 2023

Etter spørsmål fra beboere har styret vært i kontakt med feievesenet angående feiing av piper i borettslaget.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, feieavdelingen, har gitt oss følgende svar:

" Som en følge av forskriftsendring utfører feieavdelingen feiing og tilsyn basert på risiko. Tidligere var dette "behovsprøvd" og vurdert av feieren. Nå blir dette vurdert individuelt da boenheter og bygninger har forskjellig frekvens ut fra risiko. Vi har planlagt å besøke Rostengrenda borettslag 2023."

I følge feievesenet er det ingen piper i Rostengrenda borettslag som har en mengde av sot o.l. som tilsier at vi har behov for hyppigere besøk av feier enn det som er vanlig frekvens, og de vurderer det slik at det ikke er behov for feiing hos oss før til neste år.

Borettslaget vil derfor få besøk av feier i løpet av 2023. Nærmere info kommer når det nærmer seg.

 

Mer i denne kategorien « Feiing

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim