mandag, 04 april 2022 14:26

Protokoll fra generalforsamlingen 28.03.2022

Vedlagt ligger protokollen fra generalforsamlingen 28.03.2022.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim