lørdag, 29 januar 2022 09:46

Varsel om vannavstenging mandag 31.01.2022

I tidsrommet 08.00- 19.00, mandag 31.01.2022, vil vannet i borettslaget være avstengt.

Det skal skiftes vannmålerkum denne dagen.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim