tirsdag, 27 oktober 2020 08:06

Leie av grendehuset

Hei,

Innstramminger ift leie av grendehuset grunnet Corona. Alle som leier grendehuset er pålagt å føre liste over

besøkende, grunnet smittevern. Maks antall gjester er 20 stykker. Inntil neste styremøte vil nye utleieavtaler bli inngått med 

forbehold. Beklager om dette medfører kluss for noen.

Styret. 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim